‘BloomUp’: Waar teleconsultaties en geestelijke gezondheidszorg elkaar ontmoeten

BloomUp is een uniek consultatieplatform gericht op mentale ondersteuning in België. Hulpbehoevende mensen kunnen door dit e-health-initiatief in slechts enkele klikken een kwaliteitsvol videogesprek starten met een erkende psycholoog of psychotherapeut. Justine, een van de vrijwilligers achter het platform, erkent die snelle hulpverlening als grote troef: “Bij nood aan hulp, kan je meteen bij iemand terecht. De extra stappen en drempels, die zijn er bij BloomUp niet.” Na een aanloopperiode gevuld met hard werk, lange nachten en veel denkwerk, zal BloomUp begin december gelanceerd worden.


Bron: Website van BloomUp

Het zaadje van BloomUp…

Aan de start van de lockdown light wilden ik en wat vrienden ons steentje bijdragen aan de coronacrisis in België. Initieel focusten we hierbij op het fysieke aspect, maar al snel merkten we dat de crisis een enorme impact heeft op de geestelijke gezondheidszorg. We besloten dat we hier effectief iets waardevols kunnen betekenen omdat de nood hieraan steeds groter lijkt te worden.

“Er was plots sprake van 2 groepen mensen: zij die voordien reeds psychologische ondersteuning zochten, maar die dus op dat moment niet face-to-face konden verderzetten en zij die ‘nieuw’ waren: mensen die door de coronacrisis meer angsten en zorgen kregen."

Daarnaast werd ook de drempel tegenover professionele begeleiding hoger, doordat face-to-face consultaties onmogelijk waren. Toen we de populariteit van google hang-outs, virtuele apéro’s en zoom meetings zagen groeien, merkten we op dat er op vlak van de combinatie van teleconsultatie en gezondheidszorg een enorme gap ontstond. Er was niet echt sprake van een platform waarop iemand snel in contact kon komen met een persoon getraind om hem of haar te ondersteunen. Het idee van BloomUp ontstond zo uit noodzaak, maar vormt ook een waardevolle opvulling van het gat wat betreft e-health in België.

De werking

BloomUp focust op toegankelijkheid en kwaliteit. Het aantal stappen dat je moet nemen voor effectieve hulp is dus absoluut geminimaliseerd. Zo vul je, eenmaal aangekomen op de website, slechts enkele vragen in voor je consultatie. Die vragen zijn bedoeld om een zo goed mogelijke ‘match’ voor jou te zoeken, waarbij je ons eerst vertelt hoe je je voelt en verduidelijkt wat jou precies bij BloomUp brengt. Daarna duid je aan of je liever een man of vrouw als hulpverlener hebt en geef je je leeftijd in. Dat laatste is belangrijk, aangezien BloomUp zich niet focust op jongeren onder de 18 jaar. Hen verwijzen we naar Tejo of Awel. Ook belangrijk bij het proces is de permanente optie tot anonimiteit. Zo kan je ervoor kiezen je camera tijdens de videoconsultatie uit te laten of een pseudoniem aan te nemen. Na het afronden van de vragenlijst wordt er een gepaste professional uitgezocht op basis van jouw wensen en noden.

“De grote troef van BloomUp is de onmiddellijke toegang tot hulp. De consultatie vindt meteen plaats en minimaliseert zo de drempels en extra stappen die bij huidige psychologische hulpverlening vaak wel nog aanwezig zijn.”

Het eerste consult met een erkende psychologische hulpverlener is een kennismakingsgesprek en is gratis. Aan de hand daarvan kan er beslist worden of ondersteuning op langere termijn nodig en mogelijk is. Opvolging is wel steeds betalend.


Bron: LinkedIn van BloomUp

Korte en lange termijn

BloomUp is gestart vanuit een vrijwilligersinitiatief en was bedoeld als tijdelijk project. Ondertussen hebben we echter gemerkt dat er ook op langere termijn nood zou zijn aan BloomUp en daarom zijn we op zoek gegaan naar een voltijds team. En dat hebben we gevonden! In tegenstelling tot wat we eerst dachten en wouden, zijn we met dit sterke team zijn er nu dus zeker van dat BloomUp een lang leven beschoren zal zijn.

“Belangrijk is dat BloomUp zal bepaald worden door de noden van het publiek. Zo hebben we steeds gewerkt en zullen we dat ook blijven doen: wij gaan niet invullen wat de noden en wensen zijn van zowel hulpverleners als gebruikers, maar stemmen ons concept af op datgene waar de gebruikers nood en behoefte aan hebben.”

BloomUp’s visie

BloomUp wil een impact hebben op geestelijke gezondheid en wil hierbij zowel mensen die hun mentale welzijn willen verbeteren als psychologische hulpverleners aanspreken. Ten eerste wil het de toegang tot psychologische hulpverlening vergroten en vergemakkelijken. Dit is nodig, aangezien een studie van Geestelijk Gezond Vlaanderen in 2018 aangaf dat 31% van de mensen niet weten bij welke instantie ze terechtkunnen voor psychologische hulp. Dat is absoluut waanzinnig. Om dit doel te bereiken zal BloomUp steunen op videoconsultaties. Ons geloof daarin wordt door onze eigen ervaring gesterkt, want BloomUp is tot stand gekomen tijdens de lockdown zonder fysieke ontmoetingen gedurende de eerste 3 maanden. Hierdoor geloven wij voor de volle honderd procent in de kracht van een online opgebouwde connectie die het mogelijk maakt om ongelooflijke dingen te realiseren!

Verder willen we meehelpen aan een verandering binnen de Belgische cultuur op vlak van mentale gezondheid. De stap richting hulp blijkt vaak nog te ingrijpend, wat ook onze eigen survey uitwees. Uit ons netwerk van 500 mensen bleek namelijk een van de meest gekozen antwoorden ‘mijn problemen zijn niet erg genoeg’ te zijn.


“We willen er met BloomUp voor zorgen dat ‘hulp vragen’ niet langer een drempel vormt. Mensen die de stap zetten mogen niet langer als ‘zwak’ gezien worden en mensen die de nood voelen om hulp te zoeken mogen hun problemen niet langer minimaliseren. Het stigma moet op die manier verkleinen en liefst zelfs helemaal verdwijnen.”

BloomUp moet geen onvermijdelijke lokroep voor psychologische hulp vormen, maar moet wel de terughoudendheid ten aanzien van mentale hulpverlening verkleinen en tegelijkertijd de huidige, Belgische leemte rond e-health helpen opvullen. Wil jij graag op de hoogte blijven van BloomUp's aankomende lancering? Volg haar dan zeker via sociale media (LinkedIn, Twitter, Instagram of Facebook), check regelmatig de website of schrijf je in voor de nieuwsbrief.


Bron: LinkedIn van BloomUp

145 views0 comments

Recent Posts

See All